UA +38(098)680-8374

Категорії

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на поставку (купівлі-продажу) програмного продукту або надання інформаційних послуг

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір поставки ПП або надання Послуги, представленого на сайті cms1s.com. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, поставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Я підтверджую своє замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді на вказану покупцем електронну пошту.

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - “Оферта”) - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу послуги або програмного продукту дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Програмний продукт (далі ПП) або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже отриманий Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою сms1s.com або cms1s.ua створений для укладення договорів роздрібної купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом ПП за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі ПП або інформаційної послуги, що представлені на сайті Інтернет-магазину, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.5. Продавець – ФОП Гаман О.С. або ФОП Гаман І.О., що зареєстровані і діють відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження: Україна, м. Харків, вул. Різдвʼяна, буд. 29б / оф 718. Продавець може виконувати свої обовʼязки за цим Договором як особисто так і за допомогою співробітників та/або підрядників.

1.6. Впровадження - це процес виконання дій по налаштуванню заявленого на сайті функціоналу замовленого ПП, якщо послуга такого налаштування вказана в описі пропозиції ПП на сайті та відповідає варіанту Замовлення. Порядок впровадження узгоджується перед його виконанням окремо але завжди передбачає спільну роботу по поетапному налаштуванню потрібного функціоналу Продавцем та його перевірці та прийомці Покупцем в відповідних робочих чатах.

1.7. Гарантійна підтримка - це безкоштовна послуга підтримки працездатності ПП, яку надає Продавець на замовлені ПП або результати виконаних Послуг на умовах цієї Оферти.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати Покупцю ПП або надати Послугу, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти ПП або Послугу на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення через Оператора електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину .

3.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. Покупець ПП (модуля обміну з сайтом) гарантує, що цільова аудиторія сайту з яким буде налаштовуватись інтеграція не знаходиться в країнах, що підтримують агресивну війну проти України (Російська Федерація, Білорусь та інші щодо яких введені відповідні санкції), тематика сайту не несе навколовоєнної спрямованості (сайт не продає амуніцію, обмундирування, будь-які види зброї або її частин) , а також предметом торгівлі не є етіогени або наркотичні чи галюциногенні препарати, інші заборонені для продажу онлайн товари. Власників сайтів мисливського чи ігрового спрямування просимо уточнювати можливість впровадження модуля обміну на ваш сайт заздалегідь через пошту support@cms1s.com . У разі придбання модуля для сайту з такою тематикою без попереднього узгодження Продавець залишає за собою право не виконувати замовлення та зобов'язуємося зробити повернення оплати за вирахуванням комісії платіжних систем. Ми за мир без наркотиків та війни!

3.4. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.4.1. Прізвище, ім'я Покупця;

3.4.2. Електронна пошта покупця для доставки ПП або надання послуги.

3.4.3. Контактний телефон.

3.4.4. Доступи у вигляді наданої Продавцем анкети до відповідних інформаційних систем Покупця у разі якщо опис ПП або Послуги передбачає впровадження або виконання силами Продавця на стороні Покупця.

3.4.5. Інші дані які необхідні для формування унікального ключа реєстрації ПП у разі якщо ПП його передбачає (напр. домен сайту, код ЄДРПОУ).

3.5. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем ПП або Послуги вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.6. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при її замовленні в інтернет-магазині.

3.7. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.4. цієї Оферти.

3.8. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.9. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання ПП або Послуги), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

3.10.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

3.10.2. він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна поставки ПП та надання Послуг

4.1. Ціни на ПП та Послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Всі ціни на ПП та Послуги вказані на сайті у гривнях. Продавець не є платником ПДВ.

4.3. Ціни на ПП та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої поставки ПП, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.4. Вартість ПП, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість впровадження ПП в інформаційній базі Покупця якщо інше не вказано в описі ПП.

4.5. Зобов'язання Покупця по оплаті ПП або Послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.6. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за ПП та Послуги здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Способи оплати та безпека платежів».

5. Права ті обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві ПП відправивши його файли на вказану електронну пошту або надати Послуги електронними засобами комунікації або безпосередньо Впровадити ПП в існуючу інформаційну систему Покупця у відповідності до умов цієї Оферти та Замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.1.3. забезпечити працездатність усіх заявлених в описі пропозиції можливостей з урахуванням правил надання підтримки вказаних в цій Оферті.

5.1.4. Провести Впровадження ПП (якщо це заявлено в його описі і відповідає варіанту замовлення) протягом 10 робочих днів з моменту оплати або з окремо обумовленої дати початку впровадження, проте до цього періоду може додаватися термін персональних доробок продукту по завданням клієнта, а також термін відсутності можливості встановлення та налаштування продукту, викликаного діями або бездіяльністю клієнта. Купівля ПП типу модуль обміну з сайтом (якщо це заявлено в його описі і відповідає варіанту замовлення) передбачає обовʼязок Продавця впровадження синхронізації з однією "вітриною" вказаного Покупцем сайту якщо система управління сайту підтримує мультивітринність. При необхідності налаштування обміну з кількома вітринами вартість їх налаштування оплачується окремо.

5.1.5. Видати постійний реєстраційний ключ до Впровадженого ПП після отримання відгуку від Покупця на сайті cms1s.com

5.1.6. Виконувати Порядок надання підтримки вказаний в п. 8

5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цієї Оферти, а також ціни на ПП та Послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації і діють на всі замовлення Покупця оформлені з цього моменту.

5.2.2. У період Впровадження видати обмежений по часу реєстраційний ключ для тестування роботи модуля, який замінюється на постійний після прийняття роботи клієнтом у вигляді відгуку на сайті cms1s.com

5.3. Покупець зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, передбачені п.3.4 цієї Оферти.

5.3.3. Дотримуватися авторських прав розробника, тобто використовувати придбані продукти (доопрацювання типових конфігурацій) лише для автоматизації бізнес-процесів на своєму підприємстві (представником якого є) без права передачі чи продажу третім особам.

5.3.4. не відкладати впровадження (якщо воно передбачено описом) придбаного ПП загальним терміном більш ніж на 5 робочих днів, в іншому випадку ми попереджатимемо про порушення зобов'язань та після закінчення ще 5 робочих днів зупинятимемо впровадження (будемо ставити на "паузу") прибираючи із плану графіків робіт. Допускається одноразова узгоджена пауза з поважних причин (відпустка, лікарняна) не більше ніж на 10 робочих днів. Якщо кількість пауз буде більше однієї або термін необхідної паузи більше 10 робочих днів, то як компенсація часу на повторні організаційні заходи (повторне вивчення особливостей техзавдання клієнта, етапу/стану впровадження, погодження та актуалізація доступів тощо) може виставлятися рахунок на оплату в рамках вартості 1-3 годин трудовитрат, після оплати якого налаштування буде продовжено протягом 3-х робочих днів. У разі відсутності можливості з боку клієнта продовжити впровадження понад 3 місяці, зобов'язання з налаштування вважаються повністю виконаними, подальше налаштування фахівцями Продавця буде можливе лише в рамках оплати фактичних трудовитрат.

5.3.5. в період Впровадження ПП або доопрацювання Продавцем інформаційної бази Покупця:

5.3.5.1. не змінювати програмне забезпечення та обладнання (і/або їх параметри налаштування, опції тощо), що застосовується на хостингу сайту та на комп'ютері, де встановлена BAS/1С, з якою взаємодіє впроваджуваний продукт у процесі роботи (Операційна система, Конфігурація 1С/BAS, використання SSL- сертифікатів, фізичні компоненти серверів або повністю сервера, Налаштування фаєрволів, іншого оточення).

5.3.5.2. підтримувати працездатність типових функцій системи управління сайту з яким проводиться інтеграція (коректна робота з адмінки та клієнтського інтерфейсу як на шаблонному сайті) та хостингу (доступність та коректність виконання доданих скриптів php при зверненні за протоколом http або https будь-якими видами http-запитів - GET, POST , PUT, DELETE та ін).

5.3.5.3. підтримувати коректність і працездатність платформи та бази даних BAS/1С, а також достатність всіх необхідних апаратних ресурсів (оперативної пам'яті (мінімум 6 ГБ вільних), місця на жорсткому диску, процесора тощо). У спірних ситуаціях тестування апаратної системи клієнта проводиться загальнодоступним "Тестом Гілева", який для серверної бази повинен дати "оцінку" не нижче "Задовільно", а для файлової не нижче "Добре", в іншому випадку можлива зміна вартості впровадження модуля або проведення доробок.

5.3.5.4. не змінювати надані доступи без повідомлень служби підтримки впровадження месенджерами або поштою support@cms1s.com.

5.3.5.5. не змінювати самостійно налаштування модуля обміну без узгодження зі службою підтримки впровадження.

5.3.5.6. не застосовувати групову та інші програмні обробки до елементів об'єктів підсистеми, що впроваджується та суміжних обʼєктів основної конфігурації без узгодження зі службою підтримки в листуванні.

5.3.5.7. не відновлювати бекапи повʼязуваних баз даних, без узгодження з підтримкою впровадження і крайньої необхідності.

5.3.6. У разі виявлення порушення пункту 5.3.5 за виправлення наслідків даних дій, що вплинули на працездатність ПП, який впроваджується, може стягуватися плата згідно з "Тарифною сіткою підтримки" зазначеної в п 6., процес виправлення буде виконуватися за рамками терміну впровадження.

5.3.7. Покупець ПП типу модуль обміну із сайтом зобов'язується створювати та змінювати елементи даних типової конфігурації самостійно. У разі виявлення в ході впровадження та експлуатації ПП некоректних елементів даних типової конфігурації (відсутності даних, небажаних дублів, дублів ключових полів, посилань на видалені об'єкти, помилок у типових об'єктах під час тестування та виправлення конфігурації тощо) клієнт зобов'язується їх виправити самостійно або прийняти впровадження функціоналу, на перевірку якого вплинули проблемні дані, як виконане.

5.3.8. надати відгук на сайті cms1s.com про впровадження ПП якщо таке Впровадження було передбачено описом ПП та варіантом його замовлення та було виконано Продавцем.

5.4. Покупець має право:

5.4.1. Купівля Покупцем ПП типу модуль обміну з сайтом дає йому право на його використання для синхронізації бази даних 1С/BAS на вказаній в замовленні конфігурації з одним сайтом, для роботи на більшій кількості сайтів потрібно купувати Додаткову ліцензію. Для роботи на на іншій конфігурації 1С/BAS потрібно Замовляти окремий ПП.

5.4.2  Під час Впровадження ПП типу модуль обміна з сайтом та одразу після його завершення покупець має право на видачу додаткового ключа реєстрації на тестовий домен обмеженого терміном дії на 1-2 місяці (пр. test.mysite.com). У разі необхідності постійного додаткового домену для тестування Покупець має можливість замовити Додаткову ліцензію у варіанті без Впровадження.

6. Відповідальність та відмова від претензій

6.1. Ми не гарантуємо, що всі супутні матеріали (відео-ролики, документація) будуть в наявності, відповідатимуть вашій версії та будуть вичерпними, проте ці матеріали можуть бути отримані до оформлення Замовлення та відповідно може бути оцінена їхня повнота і прийнятність.

6.2. Деякі частини коду наших ПП можуть бути захищені від копіювання та зміни.

6.3. ПП представлені на сайті cms1s.com можуть бути встановлені тільки як зміни до конфігурацій BAS/1С, що підтримують внесення змін. Тобто у назві вашої конфігурації не повинно бути слова "БАЗОВА".

6.4. Ми не можемо гарантувати 100% збереження ваших даних, тому що це залежить від способу використання продуктів (зокрема модулів обміну) клієнтом, проте нагадуємо, що перед виконанням робіт/налаштуванням нашим фахівцем або самостійним перенастроюванням, ви завжди повинні робити резервні копії (бази сайту, файлів сайту та бази BAS/1С).

6.5. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання ПП придбаного у Продавця.

6.6. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

6.7. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

6.8. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

6.9. Продавець і залучені ним підрядники не несуть відповідальності за будь-які можливі отримані збитки або недоотриманий прибуток внаслідок використання або невикористання запропонованих програмних продуктів, порушення термінів впровадження або будь-яких інших факторів пов'язаних з вашим рішенням користуватися продуктами розміщеними на сайті cms1s.com на умовах цієї оферти. Щоб мінімізувати можливі наслідки покупець повинен сам зважувати вигоди та ризики, регулярно створювати резервні копії робочих баз даних, з якими працюють програмні продукти, а також співвідносити успішність впровадження на кожному його етапі зі своїми цілями та завданнями.

6.10. Будь-які доопрацювання, які можуть бути замовлені клієнтом як додатково до ПП так і окремо як Послуга доопрацювання інформаційної системи Покупця, виконуються без передачі виняткових прав на них Покупцю, тобто Продавець може на власний розсуд використовувати отримані напрацювання для оновлення основних ПП, доопрацюювання, перепродажу як готових ПП, і тому подібне, якщо інше не було додатково договорено з Покупцем.

7. Повернення оплати

7.1. Повернення Покупцю виконаної ним оплати за ПП можливе з дотриманням таких умов:

7.1.1. Якщо ПП і умови Замовлення передбачають впровадження Продавцем (впровадження включено у вартість).

7.1.2. До закінчення Впровадження заявленого функціоналу.

7.1.3. За вирахуванням вартості фактично витраченого часу на роботи з впровадження виходячи зі ставки години робіт, опублікованої за наступним посиланням на тариф погодинних робіт.

7.1.4. В рамках сплаченої за продукт суми.

7.1.5. За вирахуванням комісій (на відправку платежу клієнту) платіжних систем.

7.1.6. Про вимогу проведення повернення клієнт повідомляє поштою support@cms1s.com

8. Порядок надання технічної підтримки ПП

8.1. Якщо помилка в описаному на сайті функціоналі ПП знайдена в період Впровадження або період Гарантійної підтримки (протягом 20 робочих днів після закінчення налаштування), то вона виправляється безкоштовно протягом 1-5 робочих днів, після чого період Гарантійної підтримки продовжується ще на 20 робочих днів.

8.2. Якщо помилка в заявленому функціоналі ПП знайдена після періоду Впровадження і Гарантійної підтримки (були налаштовані всі функції, які клієнт просив на початку Впровадження і після цього пройшов період Гарантійної підтримки (20 робочих днів)), то помилка виправляється платно за тарифами наведеними у розділі "Тарифна сітка техпідтримки" протягом 1-5 робочих днів, або безкоштовно в наступному релізі ПП.

8.3. Політика виправлення помилок у доопрацюваннях аналогічна політиці виправлення помилок у готових ПП але відрізняється терміном. Безкоштовно виправляються помилки знайдені протягом 10 робочих днів після встановлення доопрацювання клієнту (виправляємо за 1-5 робочих днів) та продовжуємо період тестування ще на 10 робочих днів. Якщо за цей період про помилки не повідомлялося на нашу пошту або через форму контактів, то подальші виправлення або розвиток доробок відбувається за тарифами, наведеними в розділі "Тарифна сітка техпідтримки" протягом терміну окремо узгодженого з клієнтом.

9. Тарифна сітка техпідтримки

9.1. Вартість підтримки наших продуктів у неробочий час розраховується за договірним тарифом.

9.2. У робочі дні за українським офіційним календарем з 10 до 18 діють наступні умови:

Вид послуг

Разова (за тарифом)

Абон.

Консультації поштою

Безкоштовно

Безкоштовно

Усі види консультацій та тех. допомога під час Впровадження. Ця послуга не включає доопрацювання.

Безкоштовно

Безкоштовно

Консультації в чатах мессенджерів

У разі вирішення проблеми

Погодинна оплата

(мін 0,5 години)

Безкоштовно

Тех. допомога через віддалений доступ до робочого столу (Remote Desktop Protocol, AmmyAdmin, TeamViewer)

У разі вирішення проблеми

Погодинна оплата

(мін 0,5 години)

Безкоштовно на тему продукту, або в межах 15 год.

(Понад - Погодинна оплата зі знижкою 20%, хв. 0,5 години)

Доробка ПП модуля обміну (інших продуктів) та/або інших підсистем вашої конфігурації 1С

Погодинна оплата

(мін 0,5 години)

15 годин *** безкоштовно (понад - Погодинна оплата )

Працюємо з попередньою оцінкою завдання чи "за фактом" - за бажанням клієнта.

Доступ до оновлень придбаних продуктів

Безкоштовно

Безкоштовно

Виправлення помилки в придбаному продукті останньої версії, знайденої після Впровадження.

Погодинна оплата

(мін 0,5 години), або Безкоштовно у наступному релізі продукту.

Безкоштовно

Виправлення помилки в купленому продукті НЕ останньої версії, знайденої після Впровадження.

Погодинна оплата

(мін 0,5 години)

Погодинна оплата

(мін 0,5 години)

 

10. Конфіденційність і захист персональних даних.

10.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

10.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12. Адреса та реквітизи продавця:

12.1. Поштова адреса та індекс: 61000, м. Харків, вул. Різдвʼяна 29Б, оф. 718

12.2. ФОП Гаман О.С.
Поточний рахунок: UA473515330000026003052329993

12.3. ФОП Гаман І.О.
Поточний рахунок: UA433515330000026000052110462


Всі клієнти
Наші клієнти
Відгуки клієнтів
Ім'я клієнта:
Vasiliy
Замовляв модуль синхронізації між Webasyst та 1С 8.2 КА ред. 1.1. Олег зробив усе якісно та вчасно. Модуль вартує своїх грошей. Якщо є потреба в подібному рішенні замовляйте, не пошкодуєте!
Ім'я клієнта:
Ilya Rezvih
Замовив модуль інтеграції Webasyst SS. Реалізовано весь необхідний функціонал, регулярні поновлення, професійна підтримка. Чекаю на підтримку SS5. Рекомендую. А забув сказати, ціна хороша)
Ім'я клієнта:
Василий Маслинков
Дуже якісний та мегакорисний модуль. Велике дякую розробникам! Все виконано на професійному рівні. Модуль коштує своїх грошей однозначно.
Всі відгуки
Наші контакти
support@cms1s.com

UA +38(098)680-8374

© CMS1S.COM Всі права захищені. Копіювання матеріалу заборонено